Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις

Ερ.
Τι είναι τα κοινόχρηστα;
Απ.
Κοινόχρηστα είναι οι έκτακτες & τακτικές κοινόχρηστες δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της πολυκατοικίας οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους ενοίκους. Αυτές οι δαπάνες συνήθως είναι οι εξής: ΔΕΗ κοινόχρηστων χώρων, συνεργείο καθαρισμού, συντήρηση ανελκυστήρα, συντήρηση καυστήρα, ΕΥΑΘ, αλλαγή λαμπτήρων, υδραυλικές και άλλες εργασίες κλπ.
Ερ.
Τι είναι το πάγιο;
Απ.
Πάγιο ή αποθεματικό είναι ένα ποσό που χρεώνεται στους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας προκειμένου να υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα για να αντιμετωπιστούν βραχυπρόθεσμες ή και μακροπρόθεσμες ανάγκες της πολυκατοικίας. Η ύπαρξή του είναι απαραίτητη σε κάθε πολυκατοικία διότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της.
Ερ.
Τι είναι η διαχειριστική επιτροπή;
Απ.
Διαχειριστική είναι συνήθως η τριμελής επιτροπή η οποία εκλέγεται νόμιμα και με πλειοψηφία κατά τη διάρκεια έκτακτης ή τακτικής Γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνει χώρα κάθε ένα ή δύο έτη. Είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας σε καθημερινή βάση καθώς επίσης και για τη λήψη αποφάσεων που έχουν να κάνουν με έκτακτες επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Η διαχειριστική επιτροπή συνήθως απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα ή αντιπρόεδρο & τον ταμία και αποτελεί τους νόμιμους εκπροσώπους της πολυκατοικίας ενώπιον κάθε αρχής. Σε περίπτωση ύπαρξης κανονισμού εφαρμόζεται ότι προβλέπεται σε αυτόν.
Ερ.
Τι είναι η Γενική Συνέλευση;
Απ.
Η Γενική Συνέλευση Ιδιοκτητών ή Νόμιμων Εκπροσώπων πραγματοποιείται συνήθως κάθε ένα ή δύο έτη μετά από την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την ημέρα συνάντησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, δηλαδή δεν συγκεντρωθούν τα 3/4 των ιδιοκτητών βάσει ψήφων (ή όπως ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας) η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται μετά από επτά ημέρες. Στη Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση απαιτείται να παρευρεθεί το 51% των ιδιοκτητών βάσει ψήφων (ή όπως ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας). Στην έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να συζητηθούν θέματα που αφορούν όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίες όπως είναι θέματα ιεραρχίας (εκλογών στην πολυκατοικία), βαφής της οικοδομής, επισκευής ή αντικατάστασης του ανελκυστήρα, έκτακτα θέματα σχετικά με τις χρήσεις των κοινόχρηστων χώρων κλπ. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις οι οποίες νομιμοποιούνται με την συνυπογραφή των πρακτικών. Τα πρακτικά πρέπει να κρατούνται απαραιτήτως. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν μεγάλη ισχύ εφόσον η Γενική Συνέλευση έχει συνέλθει με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
Ερ.
Πώς εκλέγομαι νόμιμα διαχειριστής;
Απ.
Πρώτα από όλα θα πρέπει να γνωρίζετε αν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας. Εάν υπάρχει τότε οφείλετε να τον συμβουλευτείτε. Στο άρθρο που αφορά τη διοίκηση της πολυκατοικίας αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε προκειμένου να διεξαχθεί μία νόμιμη Γενική Συνέλευση από την οποία θα προέλθει ο ορισμός σας ως νέου διαχειριστή. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός τότε εφαρμόζεται ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο ο νυν διαχειριστής ή κάποιος εκ των ιδιοκτητών συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση. Για να διεξαχθεί η γενική συνέλευση θα πρέπει να βρίσκεται σε απαρτία, δηλαδή θα πρέπει να να παρευρίσκονται τα 3/4 των ιδιοκτητών με βάση τα ποσοστά της συνιδιοκτησίας ή των ψήφων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία επαναλαμβάνεται η γενική συνέλευση μετά από 7 ημέρες. Η επαναληπτική γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συγκεντρωθεί το 50% + 1 των ποσοστών που κατέχουν οι παρευρισκόμενοι ιδιοκτήτες με βάση τα ποσοστά της συνιδιοκτησίας τους ή 51 ψήφους. Εκεί τίθεται το θέμα της εκλογής νέου διαχειριστή και σύμφωνα με τις ψήφους όπως ορίζουν οι δημοκρατικές διαδικασίες και με απλή πλειοψηφία ορίζεστε νέος διαχειριστής.
Ερ.
Το διαμέρισμα μου είναι κλειστό. Πρέπει να πληρώνω κοινόχρηστα;
Απ.
Σε περίπτωση που υπάρχει κανονισμός τότε τόσο ο διαχειριστής όσο και ο ιδιοκτήτης του κενού διαμερίσματος οφείλουν να τον συμβουλευτούν και να εφαρμόσουν την σχετική ρύθμιση για τα κενά διαμερίσματα. Σε περίπτωση που ο κανονισμός δεν κάνει αναφορά σε κλειστά διαμερίσματα είτε δεν υπάρχει κανονισμός τότε το κενό διαμέρισμα δεν δικαιούται καμία έκπτωση και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος οφείλει να πληρώνει τα κοινόχρηστα κανονικά χωρίς καμία έκπτωση όπως ορίζει ο νόμος 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους".