Απόφαση εφετείου Λαρίσης 87/2007 σχετικά με σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας για αλλαγή καυσίµου σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης µε υγρά καύσιµα και σύνδεση αυτών µε το δίκτυο φυσικού αερίου, λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µισών συν µίας ψήφων των συνιδιοκτητών, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισµό πολυκατοικίας.

Με την ίδια πλειοψηφία λαµβάνεται και απόφαση για τη µόνιµη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρµανσης µε υγρά καύσιµα και τη σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου, όσων κυρίων µεµονωµένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση αυτοτελούς µόνιµης εγκατάστασης θέρµανσης µε φυσικό αέριο. Με την ως άνω πλειοψηφία δεν µπορεί, όµως, να απαγορευθεί σε συγκεκριµένο ιδιοκτήτη η εγκατάσταση αυτοτελούς θέρµανσης µε φυσικό αέριο στο δικό του διαµέρισµα, που βρίσκεται σε οικοδοµή, στην οποία δε λειτουργεί ήδη σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, καθ' όσον οι συγκύριοι υποχρεούνται να επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών για εγκατάσταση φυσικού αερίου, προς διευκόλυνση της χρήσης του οποίου, υποχωρούν τυχόν αντίθετες δ/ξεις του κανονισµού οικοδοµής, που απαγορεύουν επεµβάσεις στις προσόψεις του κτιρίου για λόγους καλαισθησίας.

Η σύνδεση µε παροχή φυσικού αερίου, χωρίς την επίκληση συγκεκριµένων περιστατικών που συνιστούν παράβαση των νοµίµων προδιαγραφών για την εγκατάσταση του, δε συνιστά, αφηρηµένα, κίνδυνο για την ασφάλεια του οικοδοµήµατος ή των ενοίκων του, αφού η εγκατάσταση φυσικού αερίου γίνεται µε την επίβλεψη και ευθύνη της αρµόδιας εταιρίας παροχής αερίου.

Περισσότερα...