Απόφαση εφετείου σχετικά με τον τρόπο κατανομής των κοινόχρηστων δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5363/2009

(Δ/ΝΗ 2010/251) Οριζόντια ιδιοκτησία. Κατανομή των κοινών δαπανών της οικοδομής με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή τον κανονισμό της πολυκατοικίας, που καταρτίζονται συμβολαιογραφικά και μεταγράφονται και δεσμεύουν τους διαδόχους των αρχικά συμβληθέντων. Καθορισμός του ποσοστού συμμετοχής κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κάθε κατηγορία δαπανών με τις ανωτέρω συμφωνίες ή με πίνακα που συντάσσεται από τρίτο πρόσωπο, με ή χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια. Αν δεν υπάρχει συμβατική ρύθμιση της κατανομής των δαπανών ή η υπάρχουσα είναι άκυρη, η κατανομή γίνεται βάσει της αξίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αν η κατανομή γίνεται εν τοις πράγμασι βάσει πίνακα που έχουν συντάξει οι συνιδιοκτήτες, η ρύθμισή του δεσμεύει μόνο τους συμβληθέντες και όχι και τους διαδόχους τους.

ΕφΑΘ 5363/2009 Εισ.: Αργυρώ Αρναούτη-Μπλέτσα (Πρ.: Κ. Αποστολόπουλος)

Περισσότερα...