Νόμος 1562/1985 άρθρο 9 περι δημιουργίας η τροποποίησης κανονισμού πολυκατοικίας

`Αρθρο 9.

 

Αν υπάρχει ήδη χωριστή κατά ορόφους ή διαμερίσματα ιδιοκτησία, δεν

έχει όμως καταρτισθεί κανονισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών, η

πλειοψηφία τουλάχιστον 60 % των συγκυρίων δικαιούται να ζητήσει

δικαστικώς, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων

Περισσότερα...