Απόφαση Αρείου Πάγου 1077/2001 για τον τρόπο κατανομής κοινοχρήστων δαπανών

1077/2001 ΑΠ (336997)

(ΕΔΠΟΛ 2003/12)

Αοριστία αγωγής. Ελλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης. Λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως

υπόψη από το δικαστήριο ουσίας. Για να στηρίζουν λόγο αναίρεσης θα πρέπει να

έχουν προταθεί νόμιμα στο δικαστήριο ουσίας. Διοίκηση αλλοτρίων. Κοινές

δαπάνες. Ο συνιδιοκτήτης υποχρεούται να συνεισφέρει στην συντήρηση και

Περισσότερα...